2700MF50V

 • تهران
 • 31 دقیقه قبل
2700MF50V
1
قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان

TMS320F28335PGFA

 • اردبیل ، اردبیل
 • 15 ساعت قبل
TMS320F28335PGFA
قیمت : ۶۰۰,۰۰۰ تومان

STM32F103VCT6

 • اردبیل ، اردبیل
 • 15 ساعت قبل
STM32F103VCT6
قیمت : ۹۰۰,۰۰۰ تومان

TB62726AFG

 • قم ، قم
 • 15 ساعت قبل
TB62726AFG
1
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان

STM32F407IGT6

 • اردبیل ، اردبیل
 • 15 ساعت قبل
STM32F407IGT6
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ تومان

مقاومت

 • اصفهان ، اصفهان
 • 4 روز قبل
مقاومت
1
قیمت : ۳۵ تومان