دیود

 • تهران ، تهران
 • 5 دقیقه قبل
دیود
1
قیمت : ۱۰۰ تومان

فیوز

 • تهران ، تهران
 • 5 دقیقه قبل
فیوز
1
قیمت : ۱۰۰ تومان

خازن

 • تهران ، تهران
 • 5 دقیقه قبل
خازن
1
قیمت : ۵۰ تومان

مقاومت

 • تهران ، تهران
 • 5 دقیقه قبل
مقاومت
1
قیمت : ۵۰ تومان

AD818

 • تهران
 • 5 دقیقه قبل
AD818
قیمت : تماس بگیرید

AD652BQ

 • تهران ، تهران
 • 5 دقیقه قبل
AD652BQ
قیمت : ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

ERJ-MS4SF3M0U

 • تهران ، تهران
 • 5 دقیقه قبل
ERJ-MS4SF3M0U
2
قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان

FPGA,virtex5

 • تهران
 • 7 ساعت قبل
FPGA,virtex5
3
قیمت : ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

LCR متر

 • اصفهان
 • 1 روز قبل
LCR متر
1
قیمت : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان