برد بلوپیل – bluepill – f103c8t6
2

برد بلوپیل – bluepill – f103c8t6

قیمت : ۲۱۰,۰۰۰ تومان
5 ماه قبل / تهران ، تهران

برد بلوپیل با تراشه CH32f103c8t6 این تراشه عین تراشه STM32 کار میکند و تفاوتی وجود ندارد. در سایت سیسوگ مقاله ای برای استفاده از این […]