میکرو at89c51

 • آذربایجان شرقی ، تبریز
 • 8 ماه قبل
میکرو at89c51
3
قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان

MIW3012

 • تهران ، تهران
 • 8 ماه قبل
MIW3012
2
قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ تومان

atmega32

 • قم ، قم
 • 8 ماه قبل
atmega32
1
قیمت : ۸۰,۰۰۰ تومان

STM8S105C6T6

 • فارس ، شیراز
 • 8 ماه قبل
STM8S105C6T6
2
قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان

ATmega8a

 • اصفهان ، اصفهان
 • 8 ماه قبل
ATmega8a
1
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان

GM8136S

 • اصفهان ، اصفهان
 • 8 ماه قبل
GM8136S
2
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ تومان