سوکت SD

 • اصفهان ، اصفهان
 • 6 ماه قبل
سوکت SD
3
قیمت : ۱,۰۰۰ تومان

stm8s003f3p6

 • خراسان رضوی ، مشهد
 • 6 ماه قبل
stm8s003f3p6
1
قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان

YS-C20S RF 433MHz

 • تهران ، تهران
 • 6 ماه قبل
YS-C20S RF 433MHz
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ تومان

YS-C20L 2km

 • تهران ، تهران
 • 6 ماه قبل
YS-C20L 2km
1
قیمت : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

VS1003B

 • البرز ، كرج
 • 6 ماه قبل
VS1003B
1
قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان

LED

 • اصفهان
 • 6 ماه قبل
LED
1
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ تومان

ATXMEGA16A4

 • تهران ، تهران
 • 6 ماه قبل
ATXMEGA16A4
1
قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان

13007

 • تهران ، تهران
 • 6 ماه قبل
13007
1
قیمت : ۶,۰۰۰ تومان

ATmega8

 • یزد ، یزد
 • 6 ماه قبل
ATmega8
1
قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان