آی سی

 • تهران
 • 2 روز قبل
آی سی
1
قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان

MAX3232CSE+T

 • یزد
 • 2 هفته قبل
MAX3232CSE+T
1
قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان

CC1125RHBR

 • یزد
 • 2 هفته قبل
CC1125RHBR
1
قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ تومان

W5500

 • یزد
 • 2 هفته قبل
W5500
1
قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ تومان

SN75172

 • تهران ، تهران
 • 3 هفته قبل
SN75172
1
قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان

RC288DPI

 • تهران ، تهران
 • 3 هفته قبل
RC288DPI
1
قیمت : ۲۲۰,۰۰۰ تومان

BS818 a-2

 • خراسان رضوی ، مشهد
 • 1 ماه قبل
BS818 a-2
1
قیمت : ۷,۰۰۰ تومان

NCV317MABDTRKG

 • تهران ، تهران
 • 2 ماه قبل
NCV317MABDTRKG
1
قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان

W25Q64JVSSIQ

 • خراسان رضوی ، مشهد
 • 3 ماه قبل
W25Q64JVSSIQ
قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان

MID400 1213T1

 • تهران ، تهران
 • 3 ماه قبل
MID400 1213T1
1
قیمت : ۱۴۵,۰۰۰ تومان

ADAS3022BCPZ

 • قم ، قم
 • 5 ماه قبل
ADAS3022BCPZ
3
قیمت : ۶۰۰,۰۰۰ تومان

IC_REG_LM22676

 • خراسان رضوی
 • 6 ماه قبل
IC_REG_LM22676
قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ تومان